مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی هجدهم لقمه ترجمه


AS YOU LIVE  values, your sense of identity, integrity, control, and inner – directedness will  infuse you with both exhilaration and peace. You will define yourself from within, rather than by people’s opinions or by comparisons to others.

Ironically, you’ll find that as you care less about what others think of you, you will care more about what others think of themselves and their worlds, including their relationship with you. You’ll no longer build your emotional life on other poopl’s weakness. you’ll find it easier and more desirable to change because there is something – some core deep within – that is essentially changeless.

 

 

چنانچه مطابق با ارزشهایتان زندگی کنید، حس هویت، تمامیت وجود و کنترل و هدایت درونی شما، شادمانی و آرامش خیال را در فکر و روح تان می دمد. خودتان را بر مبنای درونتان توصیف می کنید، نه بر مبنای عقایدی که دیگران درباره تان دارند و یا در مقایسه با دیگران.

به طعنه در خواهید یافت هر چه کمتر به آنچه که دیگران درباره تان می اندیشند اهمیت بدهید، بیشتر به این امر اهمیت می دهید که دیگران درباره خودشان و جهانشان، از جمله رابطه شان با شما چگونه می اندیشند. دیگر زندگی عاطفی خود را بر اساس ضعفهای دیگران بنا نمی کنید. وانگهی، دگرگونی را آسانتر و خوشایندتر می یابید. زیرا در ژرفای درون، هسته و کانونی هست که اساساٌ دگرگونی ناپذیر است 

کتاب ترجمه شده توسط آقای آل یاسین به یک شکل دیگر نیز منتشر شده است این متن دوزبانه است و نام آن اندیشه های روز مردمان موثر تغییر کرده است این کتاب توسط انتشارات  هامون انتشار یافته است. تهران ترجمه این امکان را برای اعضا فراهم کرده است که هر روز قسمتی از این کتاب را مطالعه کنند. در صورتی که مایل هستید کتاب را در  چند قسمت به صورت کلی تحویل بگیرید به ما ایمیل بفرستید به آدرس

dozbabanebooks@gmail.com

 سایر جلسات

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

نوشته شده در تاریخ 1394/2/9